Vesti

Kreće predaja zahteva za regres za đubrivo u 2017 godini

Zahtev se predaje jedanput godišnje Ministarstvu finansija - Upravi za Trezor od 3. maja do 30. septembra tekuće godine.

Uz zahtev se prilaže original fiskalnog isečka, a ukoliko se iz njega ne mogu utvrditi svi neophodni podaci, potrebno je podneti i original računa.Pravo na regres imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica - nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva za đubrivo namenjeno radovima u poljoprivredi koje je kupljeno od 1. oktobra prošle do 30. septembra tekuće godine.

Regres iznosi deset dinara po kilogramu kupljenog đubriva, odnosno najviše 2.000 dinara po hektaru.

Additional information