Vesti

Održana radionica u Pertatu: Pravilan postupak pripreme, dezinfekcije i higijene muže

Radionicu se organizovao savetodavac za stočarstvo mr Dejan Ranđelović u saradnji sa ovlašćenom organizacijom, Institutom za primenu nauke u poljoprivredi. Cilj radionice je bio da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj pravilnog postupka pripreme, dezinfekcije i higijene muže, kao primer dobre higijenske prakse na gazdinstvima, sa osvrtom na parametre higijenske ispravnosti mleka. Radionici je prisustvovalo 7 poljoprivredih proizvođača.

 

Additional information