Подробнее на сайте: https://holdnews.ru https://estascredit.ruhttps://hotsnews.ru https://maincredit.ruhttps://pc-room.ruhttps://leadingnews.ruhttps://flarenews.ruhttps://ultimnews.ru https://topallnews.ru https://prime-pc.ruhttps://newsexplore.ruGo to top of pagehttps://priornews.ruhttps://newshead.ruhttps://news101.ruhttps://automobyle.ru

Obaveštenje za proizvođjače grožđa

Obaveštavamo proizvođače grožđa da je Zakonom o vinu („Službeni glasnik RS“ broj 41/09 i 93/2012) predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu. Pravna odnosno fizička lica i preduzetnici koji proizvode grožđe koje nije namenjeno prometu, a imaju u vlasništvu, zakupu, odnosno korišćenju manje od 0,1 ha (10 ar) vinograda ne podležu zakonskoj obavezi upisa u Vinogradarski registar.

    

U skladu sa gore navedenim pozivamo proizvođače grožđa da se upišu u Vinogradarski registar, predajom popunjenog Zahteva za upis u Vinogradarski registar (VV1 obrazac), koji su dobili uz dokumentaciju za obnovu registracije od Uprave za trezor, najbližoj filijali Uprave za trezor, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) ili nekoj od najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ DOO (u Beogradu (br.tel. 011/3061-498), Novom Sadu ( br.tel. 060/6010-187), Kragujevcu (br.tel. 034/331-663), Aleksandrovcu (br.tel. 037/751-294), Negotinu (br.tel. 019/570-292) i Nišu (br.tel. 018/4541-128)).

Na osnovu Pravilnika o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra, kao i o obrascu zahteva za upis u vinogradarski registar („Službeni glasnik RS“ broj 33/10) uz popunjen Zahtev za upis u Vinogradarski registar podnosi se i sledeća dokumentacija: izvod iz Registra privrednih subjekata (za privredna društva i preduzetničke radnje), izvodi iz katastra nepokretnosti i kopije planova za katastarske parcele na kojima se nalaze vinogradarske parcele koje se upisuju u Registar, ugovor o zakupu, korišćenju, odnosno dokument kojim se potvrđuje da dati proizvođač proizvodi grožđe na svojim vinogradarskim parcelama, kao i dokaz o uplaćenim administrativnim taksama.

Registrujte svoj vinograd!!!

Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo

dipl. ing. Nenad Stefanović

Vinogradarske-vinarske zadruge

Ove zadruge spadaju među najstarije proizvođačke zadruge u Srbiji. Prva ovakva zadruga ,osnovana je u selu Banja kod Aranđelovca,1903.godine.Ideje o osnivanju ovakvih zadruga rodile su se na Kongresu vonogradara u Nišu,još 1889. Godine kada je doneta i posebna rezolucija  o potrebi osnivanja vinarskih zadruga.

Vinogradarskeo-vinarske zadruge ili podrumarske zadruge,kako su često nazivale,bavile su se :snabdevanjem svojih članova sredstvima potrebnim za gajenje vinove loze,tj.proizvodnju grožđa,zatim zajedničkim unovčavanjem grožđa,kao i preradom grožđa,odnosno proizvodnjom vina na zadružnoj osnovi, na domaćem i stranom tržištu.

Ove zadruge su doprinele razvoju selekcije vinove loze i tipizacicji vina na stručnoj i naučnoj osnovi, što je bila bitna pretpostavka  za brži napredak vinogradarstva.Time je eliminisano šarenilo koje je bilo karakteristično za proizvodnu vina u Srbiji.

Vinarski kapaciteti su se delili na tri grupe.manji do 1000 hektolitara,srednji od 1000-5000 i veliki preko 5000 hektolitara.

Koncentracijom sopstvenih sredstava  i uz pomoć države,Venčačko-vinogradarska zadruga izgradila je jedan od najvećih poruma na Balkanu.Vinogradi njenih članova bili su 1500 ha površine.U ovoj zadruzi  isključivo su se nalazilio seljaci kao zadrugari.

U nekim zadrugama ,kao i u Smederevskoj vinogradarskoj zadruzi,članovi  zadruge bili su nezemljoradnici.U ovoj zadruzi,oko 20% seljaka zadrugara raspolagalo je sa površinama vinogradara do 30 ha,koji su istovremeno imali najveće učešće u rukovodstvu.

 

Karakteristika ovih zadruga  je su imale relativno mali broj zadrugara (30-50),izuzev Knjaževačke  koja je imala 130 članova.U ovim zadrugama bila je prisutna tendencija  da se zadruge oslanjaju na bogatije seljake i da se ekonomski slabiji seljaci ne primaju u njih.Utvrđeni su bili i relativno visoki novčani iznosi za učlanjenje u zadrugu.

 

Additional information