Obaveštenje za proizvođjače grožđa

Obaveštavamo proizvođače grožđa da je Zakonom o vinu („Službeni glasnik RS“ broj 41/09 i 93/2012) predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu. Pravna odnosno fizička lica i preduzetnici koji proizvode grožđe koje nije namenjeno prometu, a imaju u vlasništvu, zakupu, odnosno korišćenju manje od 0,1 ha (10 ar) vinograda ne podležu zakonskoj obavezi upisa u Vinogradarski registar.

    

U skladu sa gore navedenim pozivamo proizvođače grožđa da se upišu u Vinogradarski registar, predajom popunjenog Zahteva za upis u Vinogradarski registar (VV1 obrazac), koji su dobili uz dokumentaciju za obnovu registracije od Uprave za trezor, najbližoj filijali Uprave za trezor, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) ili nekoj od najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ DOO (u Beogradu (br.tel. 011/3061-498), Novom Sadu ( br.tel. 060/6010-187), Kragujevcu (br.tel. 034/331-663), Aleksandrovcu (br.tel. 037/751-294), Negotinu (br.tel. 019/570-292) i Nišu (br.tel. 018/4541-128)).

Na osnovu Pravilnika o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra, kao i o obrascu zahteva za upis u vinogradarski registar („Službeni glasnik RS“ broj 33/10) uz popunjen Zahtev za upis u Vinogradarski registar podnosi se i sledeća dokumentacija: izvod iz Registra privrednih subjekata (za privredna društva i preduzetničke radnje), izvodi iz katastra nepokretnosti i kopije planova za katastarske parcele na kojima se nalaze vinogradarske parcele koje se upisuju u Registar, ugovor o zakupu, korišćenju, odnosno dokument kojim se potvrđuje da dati proizvođač proizvodi grožđe na svojim vinogradarskim parcelama, kao i dokaz o uplaćenim administrativnim taksama.

Registrujte svoj vinograd!!!

Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo

dipl. ing. Nenad Stefanović

Additional information