Подробнее на сайте: https://computertab.ruhttps://freshcomputer.ru https://proavtoremont.ruhttps://robustauto.ru https://oncomputer.ruhttps://catchcomputer.ruGo to top of pagehttps://autotodrive.ruhttps://dircomputer.ruhttps://init-pc.ru https://ddauto.ruhttps://repairurauto.ruhttps://runcomputer.ruhttps://clearcomputer.ruhttps://controlcomputer.ru https://avtoforward.ru

Vrste okaca i načini rezidbe vinove loze

Za uspešnu rezidbu vinove loze neophodno je dobro poznavanje osnovnih naslednih, bioloških i fizioloških osobina, njenih organa koji prevashodno uticu na visinu prinosa, kvalitetu grožđa, šire i vina. 

Zelena mladica sa listovima na čokotu se naziva lastar. Posle sazrevanja i opadanja lišća lastar predstavlja zrelu lozu. Jednogodišnji lastar na sebi ima spavajuća okca koja su nerodna pored njih ima i crna okca(jedno ili dva). Na svakom kolencu jednogodišnjeg lastaraiznad crnih okaca nalazi se ožiljak od opalog lista iznad kojeg je smešteno po jedno krupno okce koje se naziva pravo ili zimsko okce. 

U zavisnosti od dužine orezivanja rodni lastari se nazivaju:

1.Kratak kondir-ako se orezuju na 1-3 prava okca

2.Dugi kondir-ako se orezuju na 4-5 pravih okaca

3.Kratak luk, ako se oreže na 6-8 pravih okaca

4.Dugi luk,  ako se oreže na 9-12 pravih okaca

5.Veoma dugi luk, ako se oreže na 13-18 i više pravih okaca.

Prema dužini orezane rodne loze, odnosno prema zastupljenosti lukova i kondira, na čokotu se razlikuju tri načina rezidbe:

1.Kratka rezidba, kada se jednogodišnji lastari orezuju samo na kondire ili kondire i reznike.

2.Duga rezidba, kada se jednogodišnji lastari orezuju samo na lukove

3.Mešovita rezidba, kada se jednogodišnji lastari orezuju tako da na čokotu ostaju i lukovi i kondiri, a neki put i reznice.

                                                                 dipl. inž.polj. Dalibor Cvetanović

 

Đubrenje lešnika

Lešnik dobro reaguje na đubrenje stajnjakom,osokom i fekalijama.Organska đubriva u kombinaciji  s mineralnim daju odlične rezultate.Efekat đubrenja je veći uz prisustvo izvesne količine zemljišne vode, a ako je ona deficitarna , taj efekat je manji.

Đubrenje  azotnim,fosfornim i kalijumovim dubrivima treba da je po prilici kao kod jagodičastog voća.Azotnim dubrivom  se đubri rano s proleća i u toku vegetacije,a kalijumovim i fosfornim u toku jeseni.Svake treće godine prporučuje se đubrenje stajnjakom ,a svake 5. do 7.godine treba dodavati kreč.Orijentacione norme za đubrenje ,leske mineralnim đubrivima izgledaju ovako:

-200kg superfosfata

-400kg 40%-tne kalijumove soli

-400kg 20%-tnog azotnog đubriva.

Količina pojedinih važnijih hraniva koju lešnik zahteva nije ista.To se vidi  iz odnosa ovih hraniva koji se utvrđuje analizom lista lešnika.Simptomi  nedostatka ,  odnosno viška pojedinih elemenata pojav ljuju se ako se folijarnom analizom utvrdi da azota ima 1,2%(minimalna količina) do 2,6%(maksimalna količina),fosfora 0,10-0,22%,kalijuma 0,50-1,40% i kalcijuma 0,60-1,40%.

Održavanje zemljišta 

Za održavanje zemljišta u zasadima lešnika ,prema nekim istraživanjima ,dovoljno je ako se prvih godina primenjuju  neke od agrotehničkih mera(okopavanje),da bi posle dve do tri godine potpuno izostale, jer se smatra da leska može da rađa bez redovne obrade zemljišta ,naročito u područjima sa više padavina

                                                             Dipl.ing.polj.Nenad Stefanović                                                          

 

 

 

 

 

 

Additional information