Kvalitet sadnog materijala

Sortno čista i zdravstveno ispravna sadnica je glavni uslova za uspeh u voćarskoj proizvodnji,pri zasnivanju voćnjaka i većih voćnih plantaža.Kvalitet sadnog materijala je bitan faktor ,i pored svih ostalih činilaca predstavlja osnovu za voćarsku proizvodnju.Zato proizvodnji sadnog materijala treba posvetiti maksimalnu pažnju,znanje i umeće ljudi koji se bave ovim poslom.

Da bi imali kvalitetan sadni materijal ljudi koji se bave ovim poslom moraju biti veoma stručni,dobri poznavaoci ove voćarske proizvodnje.

Svaka sadnica treba da je sortno čista  i da odgovara istinitosti sorte kojom se želi podići novi zasad,da je zdravstveno ispravna,da nema prisustvo patogena, da je dobro razvijena, sa zdravim korenovim  sistemom bez mehaničkih oštećenja od glodara ili povreda prilikom vađenja i manipulacije , da je spojno mesto dobro sraslo ,da ima dovoljan  broj razvijenih i ispravnih  pupoljaka iz kojih se  mogu razviti novi lastari posle sadnje i da nije deblja od 25 ni tanja od 15 milimetara.

Da bi se dobilo što više sadnog materijala extra prve klase ,kontrolori  proizvodnje moraju biti dovoljno stručni da bi prilikom kontrole ukazali na greške ako ih ima i proizvođačima predložili odgovarajuće mere kako bi se dobio što veći broj sadnica extra i prve klase.

Obavezno skrećemo pažnju svim poljoprivrednim proizvođačima koji žele podići nove zasade da sadni materijal uzimaju iz renomiranih rasadnika ,s važećom pratećom dokumenatacijom(etiketom i papirima )koji prate voćarsku proizvodnju.

Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo

dipl. ing. Nenad Stefanović

Additional information