Zaštita voćnih zasada nakon obilnih padavina

Velika kolilčina padavina u prethodnom periodu može ugroziti voćne vrste, kako zbog postojanj idealnih uslova za pojavu većine biljnih bolesti, tako i zbog nemogućnosti da se traktorom udje na parcelu i blagovremeno i kvalitetno  izvrše hemijski tretmani.

Nakon padavina, čim bude omogučem ulazak mašina (traktora, prskalica) u dugogodišnje zasade potrebno je obavezno izvršiti redovne tretmane protiv biljnih bolesti  u zavisnosti od gajene kulture. 

Preporuka je i primena preparata na bazi bakra čime bi se izvršila dezinfekcija svih povredjenih delova voćaka, s tim što je prethodno poželjno ukloniti  sve polomljene i oštećene biljne delove. Od preparata preporučujemo: BAKARNI KREČ, BLAUVIT, FUNGURAN-OH, BAKROCID, KUPRAGRIN,BAKARNI OKSIHLORID, KOCIDE, CUPROXAT NORDOX, BORDOVSKA ČORBA, i  dr.

Osim toga preporučujemo i krečenje stabala. Da bi se krečna skrama zadržala što duže, i imala izrazito belu boju i dobru lepljivost potrebno je pripremiti masu od 5 kg. negašenog kreča, 0,5 kg kuhinjske soli i 0,25 kg. sumpora u prahu. Kreč ugasiti i pri tome dodati kuhinjsku so i sumpor. Ovako ugašeni kreč pre primene se razredjuje običnom vodom do potrebne gustine i njime se voćke kreče. Krečno mleko spravljeno na ovaj način ima dobru lepljivost i ona se još više povećava ako se masa ostavi da odstoji 2 do 3 dana.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information