Zaštita jagode nakon obilnih padavina

Obilne i učestale padavine  mogu se nepovoljno odraziti na prinos i kvalitet jagode, zbog  pojave biljnih bolesti, posebno onih koje priučinjavaju direktne  štete na plodu.  Zbog toga, nakon prestanka padavina, potrebno je obići jagodnjake , ukloniti sve  obolele plodove od Botritis cinereae koji izaziva sivu trulež plodova. Zbog toga se preporučuje  primena   nekog  od  sledećih  fungicida: RONILAN, SIGNUM, SWITCH, DIONAL, TELDOR, MYTHOS, SUMILEX, FOLICUR   i dr. Obavezno voditi računa o karenci preparata (poslednjem roku primene pred berbu).

dr Mijodrag Đorđević

Additional information