Preporuke za gajenje trešnje

Trešnja je od skoro postala redovna tema na tribinama i predavanjima poljoprivrednih stručnjaka. Rod koji trešnja daje, dobijene količine i kratak period branja, kao i druge povoljne karakteristike svrstavaju ovu biljnu vrstu u konkurentne u našim voćnjacima.

Od klimatskih uslova za gajenje trešnje posebno značenje ima temperatura i to u prvom redu apsolutne minimalne tokom zimskog mirovanja, na početku i na kraju vegetacije. Raspored padavina tokom vegetacije je vrlo bitan u fazi rasta ploda, a posebno u fazi bubrenja ćelija i dozrevanja. Dosta je otporna na niske temperature, tokom zime izdrži, kraće vreme, i do -28 0 C.

Prilikom odabira parcele za podizanje zasada treba imati u vidu mogućnost pojave kasno procnih mrazeva. Veće količine padavina u fazi dozrevanja plodova prouzrokuju pucanje plodova i izraženiji napad bolesti i štetočina, naročito trešnjine muve. Intenzivan gajenje trešnje zahteva duboka, dobro drenirana i plodna zemljišta. Trešnja gajenja na divljoj trešnji (podlozi) bolje podnosi nešto teža zemljišta ilovastoglinaste teksture. Nasuprot tome, ne podnosi teža zbijena zemljišta. Ukoliko je zemljište duže vreme prekomerno vlažno (slaba prozračnost), koren počinje da truli.

Navešćemo nekoliko osnovnih principa za gajenje trešnje:

-Voćke se sade na udaljenosti jedna od druge 2,5-3 metara,

-Traži duboka i dobro drenirana zemljišta,

-Zahteva slabo kisela zemljišta do neutralna,

-Traži dosta vode u vreme nalivanja plodova,

-Dobro podnosi niske temperature.

-Velike količine padavina ne podnose jer plod počinje da truli i pogodno je mesto za razvoj drugih bolesti.

Savetodavac za zaštitu bilja

Mentor Mr Gordana Jovanović

 

Pomoćnik savetodavca

MSc Dalibor Cvetanović

Additional information