Rezidba voćaka

Rezidba voćaka je pomotehnička mera koja se izvodi radi stalne obnove rodnog drvrta.Rezidba je značajna da bi smo osigurali redovnu i kvalitetnu rodnost, ne samo rodnost u godini orezivanja, već duži vremenski period u kontinuitetu kroz čitav životni vek eksplatacije voćnog zasada koji u zavisnosti od voćne vrste traje deset, dvadeset ili više godina. 

Osnovni cij rezidbe je obnavanje rodnog drveta i mladara sa vegetativnim pupoljcima različitih grana I grančica tako da nesmetano imamo osvetljenost lišća kako na gornjim delovima krune tako I na donjim,ostranjivanje onih grana čiji položaj narušava usgojni oblik I srazmeru uravnoteženosti voćke.Svaki uzgojni oblik ima svoju specifičnost od formiranja uzgojnog oblika do rezidbe na rodnost. U principu u svim proizvodnim zasadima nema uniformnosti određenog usgojnog oblika u rasporedu grana ili slično to su veća ili manja odstupanja ili modifikacija I dogradnja željenog uzgojnog oblika.

Svaka voćna vrsta ima svoje specifičnosti, prohteve u rezidbi I formiranju uzgojnog oblika.

Za koji uzgojni oblik će se poljoprivredni proizvođač opredeliti u mnogome zavisi od voćne vrste kombinacije podloga sarta I uzajmnog odnosa zemljišta I podloge. U toku razvića voćnih kultura I u zavisnosti od životnog doba razlikujemo, rezidbu mladih voćaka ili rezidba na formiranje usgojnog oblika da li je to :vaza, piramidalna kruna, palmeta, vretenasti žbun, vitko vreteno I drugo, I rezidba rodnih voćaka koja je usmerena, na regulaciju vegetativnog I reprodutivnog prirasta odnosno regulisanje redovne I obilne rodnosti I visok kvalitet proizvoda.Rezidba po vremenu izvođenja je podeljena:na zimsku osnovnu rezidbu I letnju dopunsku rezidbu. Zimska osnovna rezidba mladih voćaka svodi se uglavnom na najmanju moguću meru uglavnom se uklanjaju jednogodišnji lastari pri vrhu voditeljice konkurenti I pri osnovnim željenim grančicama I proređuju lastari koji imaju nepoželjan položaj a ostavljaju koji imaju dobar raspored.A rezidba na rod se izvodi uklanjanjem oštećenih i polomljenih grana, zatim uklanjanje jednogodišnje jake lastare koje imaju uspravan rast, bočne I slabe lastare se proređuju I ostavljalju u suštini voćke nam govore šta ostaviti a šta ostraniti.

                                                              mr Aleksandar Mitić                                                                     

Additional information