Uticaj zemljišta na razviće korenovog sistema gajenih voćaka

Zemljište utiče na razvoj korenovog sistema svojim fizičkim i hemiskim osobinama. Proizvodno biološki potencijal vrsti i sorti mogu doći samo na zemljištima sa povoljnim osobinama. Na habitus korenovog sistema posebnog uticaja imaju fizičke osobine ihemiski satav zemljišta klima snabdevenost vodom zemljišta prisustvo podzemnih voda i dubina fiziološkog profila. Na skeletnim zemljištima korenov sistem se razvija u vidu grupisanja u određenim delovima gde ima humusa i hrane a gde dominiraju frakcije skeleta tu se ne razgrnjava.

U uslovima visokog nivoa podzemnih voda i teška zemljišta sa nepovoljnim fizičko hemiskim osobinama dolazi do povratnog rasta korena. Ovde koren menja smer i raste od dubljih ka plićim horizontima. Ovaj negativni geotropizam nepovoljno utiče na razvoj stabla. Nadzemni deo  habitusa stabla zaostaje u razvoju, kasni period plodonošenja, prinos je manji i kvalitet plodova je slab. U uslovima aridnog terena dolazi do izduživanja korena ka prostoru gde vladaju povoljni uslovi za njegov rast. Korenov sistem kod voćaka uzgajanih na kosim terenima ili terasama ima asimetričnu formu tako da u prostoru gde vladaju manje povoljni uslovi korenov sistem se slabije razvija a više se razvija ka prostoru terase gde vladaju povoljniji uslovi. U zemljištima gde dolazi do suficita vlage odnosno viška prezasićenosti dolazi do asfikcije korena, koja smanjuje njegovu funkciju i dovodi do odumiranje delova korenove mreže.

 Na razviće razvoj habitusa korenovog sistema pored ovih uslova deluje i uticaj ima i način odražavanja zemljišta.Zemljišta pod travnim pokrivačem doprinose plićem razvoju korena. U zemljištima koja se stalno održava stalnom obradom, površinskog sloja na dubini od 10 – 20 cm, su bez korena ili se u tim slojevima nalazi mali deo obrastajućeg korena. Zbog toga je voćka je prisiljena da razvija korenov sistem u dubljim slojevima zemljišta koja se stalnom obradom ne remete.

Iz razloga što koren obavlja vrlo važne i veoma složene funkcije neophodno je stvaranje povoljnih uslova za dobro funkcionisanje ovog organa kako bi se time obezbedio normalno snabdevanje  i funkcionisanje nadzemnog sistema  i uskladio harmoničan i uravnotežen razvoj voćke. Iz ovog izlazi da je uloga korena i uticaj zemljišta na razviće voćnog stabla presudno primarno i odlučujuće za uspešnost voćarske proizvodnje. I zato je veoma bitno pred zasnivanja bilo kojeg voćnjaka pokloniti veliku pažnju meliorativnim radovima i pripremi zemljišta da kasnije ne bi imalo problema.

                                                                  mr Aleksandar Mitić

Additional information