Vrste okaca i načini rezidbe vinove loze

Za uspešnu rezidbu vinove loze neophodno je dobro poznavanje osnovnih naslednih, bioloških i fizioloških osobina, njenih organa koji prevashodno uticu na visinu prinosa, kvalitetu grožđa, šire i vina. 

Zelena mladica sa listovima na čokotu se naziva lastar. Posle sazrevanja i opadanja lišća lastar predstavlja zrelu lozu. Jednogodišnji lastar na sebi ima spavajuća okca koja su nerodna pored njih ima i crna okca(jedno ili dva). Na svakom kolencu jednogodišnjeg lastaraiznad crnih okaca nalazi se ožiljak od opalog lista iznad kojeg je smešteno po jedno krupno okce koje se naziva pravo ili zimsko okce. 

U zavisnosti od dužine orezivanja rodni lastari se nazivaju:

1.Kratak kondir-ako se orezuju na 1-3 prava okca

2.Dugi kondir-ako se orezuju na 4-5 pravih okaca

3.Kratak luk, ako se oreže na 6-8 pravih okaca

4.Dugi luk,  ako se oreže na 9-12 pravih okaca

5.Veoma dugi luk, ako se oreže na 13-18 i više pravih okaca.

Prema dužini orezane rodne loze, odnosno prema zastupljenosti lukova i kondira, na čokotu se razlikuju tri načina rezidbe:

1.Kratka rezidba, kada se jednogodišnji lastari orezuju samo na kondire ili kondire i reznike.

2.Duga rezidba, kada se jednogodišnji lastari orezuju samo na lukove

3.Mešovita rezidba, kada se jednogodišnji lastari orezuju tako da na čokotu ostaju i lukovi i kondiri, a neki put i reznice.

                                                                 dipl. inž.polj. Dalibor Cvetanović

 

Additional information