Pojava lisnih vaši na rasadjenim biljkama paprike u plasteničkoj proizvodnji

Na području RC Leskovac na lokalitetima Pečenjevce, Lokošnica, Navalin I Bogojevce, na  tek rasadjenim biljkama paprike  gajenoj u zatvorenom prostoru registrovana je pojava deformisanja,uvijanja  I klobučavosti  vršnih listova.  Pregledom biljaka registrovana  je pojava lisnih vaši (Aphis nasturtii).

Kako  naseljavanje  biljaka  lisnim vašima nije u jačem intenzitetu  preporučujemo da se izvrši  tretiranje insekticidima  samo u žarištima pojave kolonija  lisnih vaši, a ne cele površine. Od preparata preporučujemo:

- a.m. imidakloprid (preparati:  Confidor 200-SL u koncentraciji 0,05-0,07 % , Savador 200 SL, Macho 200-SL, u količini 0,2-0,3 l/ha)

- a.m. tiametoksam (preparat Actara 25-WG, u količini 160-180 g/ha),

- a.m. tiakloprid (preparat: Calypso 480-SC, u količini ,15-0,2 l/ha),

 

-a.m. acetamiprid (preparat: Tonus  u količini 0,25-0,4 kg/ha) I dr.

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

Additional information