Pojava žitne pijavice (Lema melanopus)

 Na području delovanja RC Leskovac obilaskom parcela pod strnim žitima (u zavisnosti od sorte, pšenica ae nalazi u fenofazi  prema skali BBCH 23-32) vizuelnim pregledom  registrovana je jača pojava žitne pijavice (Lema melanopus). Zbog toga preporučujemo obavezno tretiranje nekim registrovanim insekticidom:

•a.m. deltametrin (preparat DECIS 2,5 EC, u  količini 0,2-0,3 l/ha),

•a.m. lambda – cihalotrin (preparat GROM,  u količini 0,2-0,3 l/ha),

•a.m. alfa-cipermetrin (preparatiFASTAC 10-EC, DIREKT, u količini 0,1-0,12 l/ha;FURY, u količini 0,1 l/ha), 

•-a.m. bifentrin (preparat TALSTAR 10-EC, u količini 0,1-0,15 l/ha),

Preporuka proizvodjačima je  da redovno obilaze svoje parcele kako bi  utvrdili zdravstveno stanje useva i blagovremeno intervenisali  primenom hemijskih sredstava. Ukoliko se registruje pojava  biljnih patogena na strnim žitima, osim insekticida, primeniti i neki od registrovanih fungicida.

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

 

Additional information