Pojava Monilia laxa na kajsiji

Vizuelnim pregledom  pojedinačnih stabala  kajsije  sorte Madjarska najbolja, na okućnicama privatnih  vlasnika, na području delovanja RC Leskovac, registrovana je pojava  sušenja cvetova I početak sušenja grančica  i grana, uz pojavu smole, kao posledica infekcije patogenom Monilia laxa.  Za sada, u manjim platnažnim zasadima kajsije,  gde su obavljeni blagovremeni tretmani tokom faze cvetanja,  nije registrovano prisustvo ovog patogena.

Preporuka  proizvodjačima u ovom trenutku jeste obavezno uklanjanje svih sasušenih  grana i grančica, kako ne bi  došlo do daljeg širenja  parazita, a potom nastaviti sa redovnom hemijskom zaštitom  protiv štetnih organizama koji oštećuju list I plod. 

Savetodavac za zaštiu bilja

Mr Gordana Jovanović

Additional information