Zaštita jabučastog voća

Jabučaste voćne vrste se nalaze u vrlo osetljivim fenološkim fazama, a povoljni vremenski uslovi  praćeni padavinama koji vladaju poslednjih nekoliko dana izuzetno su pogodni za  pojavu bolesti ,

Jabuka – fenofaza  57-59BBCH skale   (faza crvenih pupoljaka, cvetne krunice izdužene – većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu).

•Preporuka:  Primena preparata Chorus 50 WG(a.m. ciprodinil, 0,3-0,5 kg/ha)  uz dodatak nekog preventivnog fungicida:  Polyram DF  (a.m. metiram 0,02%)

Kombinaciji papred navedenih preparat mogu se dodati fungicidi za suzbijanje pepelnice, aukoliko  su registrovani štetni insekti mže se dodati insekticid koji nije kisle reakcije.

Kruška - fenofaza 60-61 BBCH skale (prvi cvetovi otvoreni,  početak cvetanja 10 % otvorenih cvetova)

•Preporuka:    Primena  nekog od registrovanih fungicida :Polyram DF a.m. metiram ,0,02%),Dithane DG Neotec - 2-2,5 kg/ha ,Mancogal -80 -0,2-0,25% (a.m. mankozeb), Merpan-0,2%,Metod-2-3 l/ha ( a.m.kaptan) i dr. Nekog od napred navedenih fungicida može se dodatai insekticid za suzbijanje štetnih insekata (naročito kruškine buve).

Dunja  -fenofaza 53 BBCH skale (pucanje pupoljaka vidljivi zeleni listići koji okružuju cvetove).

•Preporuka:  S obzirom da je u 2013. godini  dunja dosta stradala od E.amylovora (bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka)  preporučujemo detaljan pregled stabala i uklanjenje obolelih delova voćaka i njihovo spaljivanje. Nakontoga preporučujemo primenu bakarnih preparata:  Kuprablau-WP (a.m.  Cu iz bakar-sulfata i kalcijum hidroksida, 0,2 %  

Mušmula - fenofaza 53 BBCH skale (pucanje pupoljaka)

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

 

Additional information