Pojava rovca (Gryllotalpa gryllotalpa) u povrću u zatvorenom prostoru.

Obilazeći lokalitete gde dominira prozvodnja povrtarskih kultura (Bogojevce, Navalin, Stajkovce, Krajince, Lokošnica, Vinarce)  na području RC Leskovac registrovana su oštećenja na tek rasadjenim biljkama paradajza i paprike gajenim u zatvorenom prostoru od strane rovca Gryllotalpa gryllotalpa.  Štete su posebno izražene gde su parcele djubrene stajnjakom.

Životni ciklus: Prezimljuju odrasle larve i imaga duboko u zemljištu, na mestima sa dosta stajnjaka ili komposta. Živi u zemlji u pravolinijskim hodnicima, na čijim završetcima ženka pravi gnezda proširenog oblika, gde polaže jaja. Broj položenih jaja je između 300-600 komada. Larve se pile tokom jula meseca. Prvo se hrane humusom, a kasnije grizu najsitnije delove korenčića raznih biljaka. Smatra se da ženka ima instinkt čuvanja jaja i larvi, tako da mlade larve, sve do trećeg stadijuma ostaju sa majkom. Kada napuste leglo, larve buše hodnike u svim pravcima, a završavaju svoje razviće tek iduće godine. Tokom parenja u periodu leta, lovci izlaze iz skrovišta i to noću. Tada oni lete i mogu se uhvatiti na lovnu svetiljku. Posle parenja vraćaju se u zemlju,i ženka buši hodnik gde će položiti jaja.

Suzbijanje u već zasnovanim kulturama je otežano, zato je jako bitno  pre sadnje povrtarskih kultura primeniti neki registrovani zemljišnih insekticida, a takodje je bitna kvalitetna predsetvena priprema  zemljišta. 

Preporuka proizvodjačima u ovom momentu jeste primena mehaničkih i hemijskim mera zaštite.

Mehaničkih mere zaštite:

1. Korišćenje lovnih posuda u cilju  hvatanje rovca. Postave se uske daske u obliku zvezde i na mestima, gde se one ukrštaju, ukopa se u zemlju lovna posuda sa glatkim zidovima. Tokom noći    u posudu upadaju rovci.

2.  Praćenje kanala koji pravi rovac kako bi se došlo do   gnezda, kako bi se iskoploa zemljište i uništulu rovci. Osim toga, na tim mestima se može sipati voda, a zatim malo ulja,  rovac se  ili uguši ili izađe na površinu gde se lako hvata.

Hemijske mere zaštite:

Rovci  se mogu   suzbiti primenom granuliranih insekticida: 

•Galition G-5 u količini 40kg/ha;

•Force 0.5G u količini 12-15 kg/ha; 

Granule se ravnomerno rasture po površini zemlje, a zatim se unesu u supstrat do dubine 10cm. Dobra efikasnost se postiže rasipanjem mamaka Mesurol 50g /100m2. Ovaj preparat se može primeniti i kasnije u zoni pojave rovaca u vidu gomilica koje se postavljaju u večernjim časovima. 

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

 

Additional information