Obavezna zaštita koštičavih voćnih vrsta

Vremenske prilike koje vladaju poslednjih dana izuzetno pogoduju razvoju patogena Monilia laxa na koštičavim voćnim vrstama, što potvrdjuju i prvi simptomi sušenja cvetova, grana i grančica  na kajsiji na području RC Leskovac. Zbog toga  preporučujemo proizvodjačima da posebno obrate pažnju na zaštitu višnje, šljive i trešnje, jer se ove voćne vrste nalaze  u vrlo osetljivim fenološkim fazama svoga rarvića.

U zavisnosti od sorte, lokaliteta (nadmorske visine) koštičave voćne vrste nalaze su  fazi  početka otvaranja 10 %  otvorenih cvetova do potpunog otvaranja cvetova 50 % otvorenih cvetova).Na višim nadmorskim visinama  voćne vrste su  ranije otpočele sa otvaranjem cvetova. Posebno problem može nastati kod višnje, ekotip oblačinska koja se na području delovanja RC Leskovac  gaji  na većim površinama,  veliki je broj plantaža  pod višnjom koje su na manjim površinama.    

Zbog toga preporučujemo voćarima obavezno hemijsko tretiranje preparatima koji su registrovani za suzbijanje ovog patogena.   

Fenofaze koštičavih voćnih vrsta i preporuka za tretiranje:

Višnja - fenofaza 61-65 BBCH skale ( početak cvetanja - oko 10 % cvetova otvoreno do 50 % otvorenih cvetova),

•preparati: Chorus 5-WG (a.m. ciprodinil, 0,3-0,5 kg/ha),  Ciprodex (a.m. ciprodinil, 0,05 %), Akord, Folicur 25 – EW (a.m. tebukonazol, 0,75 l/ha), Akord WG, 0,75 kg/ha),. Sekvenca (a.m.  difenokonazol, 0,2 l/ha), 

 

Šljiva – fenofaza 65  BBCH skale (puno cvetanje - oko 50 % cvetova otvoreno),(sl.1.) 

•preparati: Octave (a.m.prohloraz) 0,04% , Ciprodex (a.m. ciprodinil, 0,05 %), Akord, Folicur 250-EW, (a.m. tebukonazol, 0,75 l/ha), Akord  WG (a.m. tebukonazol, 0,75 kg/ha), Sekvenca (a.m. difenokonazol, 0,2 l/ha),

Trešnja -  fenofaza 65 BBCH skale  (puno cvetanje - oko 50 % cvetova otvoreno ) 

•preparat: Octave (a.m.prohloraz) 0,04% ,

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information