Lisna vaš crvenih gala – Dysaphis devecta

Vizuelnim pregledom zasada jabuke na području delovanja RC Leskovac na lokalitetima Priboj, Zalužnje i Vučje  registrovana je pojava  lisne vaši crvenih gala (Dysaphis devecta).  Oboleli listovi  se uvijaju, stvaraju se klobuci koji dobijaju najpre svetlo zelenu, a potom crvenu boju, čime se smanjuje lisna površina. Sa naličja lista registrovane su larve ružičasto do plavo sive boje. Ovu štetnu vrstu, za sada, nismo registrovali u plantažnim zasadima jabuke već samo u mešovitim voćnim zasadima i na pojedinačnim stablima na okućnicama gde se ne obavlja blagovremena zaštita.

Jabuka se nalazi, u zavisnosti od sorte, u fenofazama 57-59 (faza cvetnih pupoljaka, većina cvetova sa formiranim kruničnim listićima koje formiraju cvetnu ložu) i 59-61 ( većina cvetova sa formiranim kruničnim listićima-početak cvetanja, 10% cvetova otvoreno), zbog toga se ne preporučuje  primena insekticida  kako ne bi došlo do trovanja korisnih insekata, već samo primena fungicida za suzbijanje čadjave krastavosti i pepelnice.  

Nastaviti sa praćenjem ove štetočine i nakon cvetanja primeniti registrovane insekticide.

                       Sl.1.i 2. Oštećenja na listu jabuke od Dysaphis devecta

  

                                      Sl.3. I 4. Larve Dysaphis devecta

 

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information