Korenove nematode (Meloidogyne sp.) na krastavcu gajenom u zatvorenom prostoru

Na području delovanja RC Leskovac  u opštini Leskovac na lokalitetu Bogojevce, u usevu krastavca, sorte Ekron, koji je gajen u zatvorenom prostoru  (faza 79, prema skali BBCH) vizuelnim pregledom registrovana je pojava korenovih nematoda (Meloidogyne sp.). Inače poslednjih godina sve veći problem u povrtarskoj proizvodnji predstavljaju nematpde zato što se proizvodnja odvija  u monokulturi.

Na korenu biljaka zapažaju se gale i kvržice različitog oblika koje su ispunjene  nematodama. Kada gale puknu počinju da trule. Otvori na galama i kvržicama omogućavaju prodor drugim patogenima (Phytophthora, Vericillium, Fusarium i dr.). Obolele biljke usled oštećenja zaostaju u porastu, venu i suše se. 

 

 

Preporuka  proizvodjačima:

•Termnička i hemijska dezinfekcija daje dobre rezultate u suzbijanju nematoda. Nematocid Vydate 10 L (10 l/ha, odnosno 100 ml/100 m2) je preparat  sa  kontaktnim i digestivnim  delovanjem na  slobodnoživuće i cistolike nematoda.  Primenjuje se 8-10 dana nakon rasadjivanja (za krastvaca koji se sada sadi). Medjutim za  krastavac koji  je u fazi  intenzivnog plodonošenja gde je berba sukcesivno na dva dana ne preporučujemo primenu ovog preparata.    

•Povremeno isušivanje zemljišta, jer su nematode osetljive prema nedostatku vlage, 

•Gajenje otpornih sorti i hibrida krastavca, 

•Obavezna je primena plodoreda, jer je polifagna štetočina, 

•Treba saditi kadificu i šparglu koje imaju antinematocidna dejstva, 

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information