Lucerkina buba (Phytodecta fornicata)

Na području delovanja RC Leskovac vizuelnim pregledom useva lucerke koja je u fazi intenzivnog porasta,  5-10 cm visine,  na lokalitetu Bojnik i Ladovica, registrovana je pojava  imaga lucerkine bube, Phytodecta fornicata. 

Najjači napad ove štetočine je pred prvi otkos. S obzirom da se toleriše 20 imaga na  m2 u ovoj fenološkoj fazi,  a registrovano je svega 4  imaga po m 2 za sada ne preporučujemo insekticdni tretman.

 

 

Pratiti brojnost imaga i intervenisati  insekticidima  kada  se dostigne kritičan broj (20 imaga/m2).

Registrovani insekticidi:

- Tonus(a.m. acetamiprid), 0,25kg/ha

- Etiol tečni (a.m. malation ), 1,5-2,5l/ha

- Webetion ULV (a.m. malation ), 0,6-1l/ha

 

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information