Pojava eriofidne grinje (Eriophyes pyri) na kruški

Na području delovanja RC Leskovac, lokalitet  Vučje, Miroševce i Donja Jajina  u zasadu kruške sorta Pasakrasana i Viljamova registrovano je prisustvo eriofidne grinje Eriophyes pyrina listu. Kruška se nalazi u fenofazi punog cvetanja (65 BBCH skala).

Na nežnim tek formiranim listićima  registrovana je pojava  malih, gusto zbijenih bradavičastih izraslina tamno smdje nijanse. Ovakve promene na listićima  utiču na smanjenje asimilacije, pa samim tim i na porast mladara i plodova.  S obzirom da se kruška nalazi u fazi cvetanja ne preporučujemo  hemijsko tretiranje zbog korisnih insekata, ali je preporuka u ovom periodu da se ukoliko je to moguće takvi listovi mehanički uklanjaju i spaljuju.

Pratiti dalje širenje  ovih simptoma i nakon cvetanja izvršiti hemijsko tretiranje

 

                                    Sl.1.i 2. Oštećenja na listu od Eriopyes pyri.

 

                                    Sl.3. Faza cvetanja kruške

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information