Viroze na paprici

Vizuelnim pregledom mladih biljaka paprike u toplim lejama koje se nalaze pred rasadjivanjem, na području RC Leskovac registrovana je pojava virusom zaraženih biljaka. Registrovan je virus mozaika lucerke  koji izaziva šarenilo listova paprike. Liska je manja i naborana, a plodovi su sitni i deformisani. Virus mozaika lucerke prenosi se semenom od 1-5%. Zaraženi rasad glavni je izvor zaraze, a širi se prilikom rasađivanja rukama radnika. Virus prezimljava u lucerki a prenosi se biljnim vašima na rasađenu papriku. 

         

Osim ovog virusa na paprici se mogu registrovaniti i virus mozaika paradajza, virus mozaika duvana, virus mozaika krastavca i virus mozaika lucerke, kao pojedinačne ili mešane infekcje, tako da je nekada identifikacija na osnovu simptoma jako teška, već se moraju uraditi laboratorijska ispitivanja. Virus mozaika lucerke lako se prenosi sokom zaraženih biljaka paprike. Ovaj način prenošenja je naročito značajan u rasadu, gde se biljke dodiruju u gustom sklopu. Prenošenje sokom doprinosi većem širenju virusa u proizvodnji paprike u zaštićenom prostoru, što se ostvaruje dodirom biljaka u toku nege i gajenja.

        

Viroze na paprici javljaju se vrlo rano, posle rasađivanja; što su biljke starije simptomi su uočljiviji. Najjasniji simptomi vide se pri oblačnom vremenu, kada se i vrši ocena napada.

        

Preporuka proizvodjačima: 

Za sprečavanje pojave i širenja virusa mozaika lucerke na paprici treba koristiti isk1jučivo zdravo seme,  iz rasada uklanjati odmah na početku sve zaražene biljčice, što je neophodno i u proizvodnji u zaštićenom prostoru.

Za sprečavanje zaraza potrebno je i hemijsko suzbijanje vektorskih vaši. Za proizvodnju paprike ne koristiti parcele gde je prethodno gajena lucerka ili detelina, jer zaostale biljke služe kao izvor zaraza. Usev paprike mora biti udaljen od lucerišta ili detelišta da bi se izbeglo prenošenje virusa.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

 

Additional information