Ribizlina lisna vaš (Cryptomyzus ribis)

Na području delovanja PSSS Leskovac na lokalitetima Babičko i Oruglica, vizuelnim pregledom zasada ribizle i maline, koje se nalaze u fazi pred početak cvetanja, registrovana je pojava ribizlina lisne vaši (Cryptomyzus ribis) koja izaziva  pojavu, deformisanih,  globčavih, kovrdžavih vrših mladih listova.

   

   

   

Preporuka proizvodjačima je mehaničko uklanjanje obolelih listova, a ukoliko dodje do prenamnoženja  štetočine preporučujemo primena insekticida.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information