Principi suzbijanja žilogriza

 

Agrotehničke mere

Ćešća površinska obrada, a posebno češće navodnjavanje doprinose smanjenju napada žilogriza 

Hemijske mjere

Pri podizanju zasada  koštičavih voćaka  obavezna je  primena zemljišnih insekticida  pri podizanju  i kod mladih voćnjaka koje nisu u rodu.

1. Pri sadnji i podizanju višnjika, u rupe i okolo  stabla staviti 25-30gr insekticida u formulaciji granulata:  Galition G-5, Teteon granule  (40kg/ha- cela površina pre sadnje ili 20-25  kg/ha u redove tokom sadnje),  Force 1,5 -G (5 kg/ha),  Radar , Versus G (15-20 kg /ha).

Efekat:  Obezbedjena je zaštita  u godini unošenja. Karenca: obezbedjena vremenom  primene. 

Sprečavanje ispiljenih larvi  da dodju do korena

Vreme: druga polovina maja, jun i jul

Izbor insekticida:  a.m. bifentrin Talstar 10-EC, Fobos EC, Futocid-EC ,  karenca 28 dana

Način primene: Talstar 10 EC se koristi u količini 1.5-2 lit/ha sa 500 lit vode/ha i prska se zemlja  50 cm sa jedne i 50 cm sa druge strane  ispod stabala. Zatim  se inkorporira  frezom do 10 cm dubine.

Efekat: Ispiljene larve ne mogu da prodju zaraženi deo i dodju do korena

Broj tretmana: prvi početkom juna i drugi 6 nedelja posle

Karenca:obezbedjena vremenom primene

 

Delovanje na larve u  korenu
Vreme: jun i jul

Izbor insekticida: am. fipronil (Cosmos 500 FS,80-100 mL/ha sa 500 l vode+ Silwet L 77 50  ml/100 l vode

 Fipronil je registrovan u svetu za suzbijanje štetočina u zemlji na fudbalskim i golf igralištima

Posle zalivanja  75 cm (prvi tretman) oko stabla  i 50 cm( drugi tretman) , dodati 15-20 lit vode po stablu 

Broj tretmana: prvi u početku juna i drugi 6 nedelja posle

Efekat: Silwet je surfaktant   i dobro vlaži zemlju i koru čime se postiiže maksimalna efikasnost insekticida. .

Karenca:obezbedjena vremenom primeneSilwet L 77 je površinski aktivna materija, bolje kvasi  zemlju i dodaje se insekticidima  da dodje u kontakt sa insektimaCosmos, Gamit, Galition, Foksim, Geocid, Counter i dr. – samo za stabla koja nisu u rodu) rasipanjem oko voćaka u prečniku do 1 m oko debla, s tim da se insekticid unese plitko u tlo - u vreme polaganja jaja u junu mesecu  (treba imati u vidu činjenicu da ženka polaže jaja od početka juna do kraja avgusta meseca).

Suzbijanje odraslih za vreme ishrane  

Vreme:  jun - početak avgusta, ali zbog berbe i  ostataka pesticida  preporuka je da se ide nakon berbe

Mehaničke mere -   Otresanjem imaga sa satabala i njihovo prikupljanje  “KAPNODAŽ”

folijarna primena insekticida neposredno posle berbe višnje:

A) a.m. fosmet  Imidan 50 WP u količini 2 lit/ha

B) a.m. tiakloprid Calypso 480 SC u količini 100 ml/m visine krošnje/ha

C) a.m. hlorpirifos  Pyrinex 48 SC, Kozma, u količini 1.5 lit/ha, Radar  300 EC u količini 2, 5 lit/ha,  a.m.  hlorpirifos +cipermetrin Nurelle-D , u količini 1l/ha, Konzul, Cihlop, Despot, Antocid-D  u količini 1,2-1,5 l/ha – karenca 28 dana

D) a.m. Malationa  - Etiol tečni u količini 1,5 – 2,5 lit/ha – karena 21 dan

Karenca: nije odredjena ( posle berbe)

 

Sprečavanje  nastavka razvića žilogriza

Vreme: dopunska ishrana odraslih i polaganje jaja (početak maja)

Izbor insekticida:Prvi  tretman  preparatima na bazi  a.m. diflubenzuron Dimilin 48 SC u količini 250-300 ml/ha

Drugi  tretman  posle berbe: preparatima Dimilin 48 SC

Karenca za voće 14-21 dan

Odrasli se hrane pupoljcima, peteljkama i korom mladara na kojima je diflubenzuron. Sa hranom se unosi diflubenzuron  koji deluje na sprečavanje sinteze hitina horiona. Ženke se hrane u toku 3 meseca, spuštaju na zemlju,polažu jaja, ponovo se hrane i tako sve vreme.

Nema piljenja larava i efekat se vidi uglavnom u idućoj godini.

Dopuna metode: Dimilinu se može dodati neki insekticid, posebno u tretmanu posle berbe (Imidan 90 WP, Calypso 480 Sc, Pyrinex 48 SC, Kozma,Fenitrotion 50-EC, Etiol tečni, Insektin i dr.)  ili se koristi “KAPNODAŽ”

 

 Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović                                       

 

 

Additional information