Preporuke za zaštitu višnje od 24.04.2014

Na području PSSS  Leskovac  višnja se nalazi u fenofazi prema skali BBCH  69-72 (kraj cvetanja, sve latice opale – zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom, čašične latice  počinju da opadaju). 

   

Do sada je PSSS Leskovac  tokom faze cvetanja preporučila tri tretiranja  u cilju suzbijanja parazita prouzrokovača sušenja grana, grančica i cvetova (Monilia laxa)., jer su vremenske prilike pogodovale razvoju ovog parazita, zbog čega je faza cvetanja bila produžena  Medjutim,  sada registrujemo pojavu sušenja vrhova grana  kod onih proizvodjača koji nisu   adekvatno bavili sve potrebne tretmane. 

U ovom  periodu preporučujemo proizvodjačima, ukoliko je to moguće, uklanjenje obolelih vrhova I njihovo splajivanje I primenu preparata za suzbijanje  parazita prouzrokovača   mrke pegavosti lista  (Blumeriella jaapii).

 Za tretiranje preporučujemo:

•Lentos  400 (a. m. prohloraz)  

•Delan 700 WG( a.m. ditianon)  

•Agrodin 65 WP  ( a.m. dodin) 

•Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information