Stanje prisustva gubara (Lymantria dispar) na području PSSS Leskovac

Na području delovanja PSSS Leskovac obilazeći šumske sastojine kao i voćne zasade koji se nalaze  pored šuma registrovana je pojava gubara u različitom intenzitetu. 

Na području ŠU Vlasotince (lokalitet Dobrotin,zahvaćeno 50-60 ha šuma),  registrovan je srednje jak napad  gubara (11-100 legla po hektaru). Šteta na gajenim kulturama nema. 

Na području ŠU Leskovac  (lokalitet Kukavica) i ŠU Predejane (lokalitet Predejane  na oko 4.000 ha)  registrovan  je  slab do srednje jak napad.

      

Na  napred navedenim lokalitetima  sprovode se mehaničke mere suzbijanja gubara. 

     

Na području ŠU Lebane i ŠU Medvedja (pogranični pojas sa Kosovom-državne šume)  registrovan je jak napad gubara (preko 500 legla po hektaru) tako da  se  na tom potezu, osim mehaničkih mera koje se sprovode, planira i  avio tretiranje (samo državnih šuma).

RC Leskovac  obilazeći voćne zasade pored šuma (posebno ispod planine Kukavice gde preovladava voćarska proizvodnja – gajenje višnje i kruške) nije, za sada,  registrovala štete u voćnjacima. Preporučuje  se stalno praćenje pojave gubara i ukoliko se registruje gusenica  preporuka je da se obavezno izvrši tretiranje ili  mehaničko  uklanjanje.      

Savetodavac za zaštitu bilja 

Mr Gordana Jovanović 

Additional information