Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja PSSS Leskovac jabuka se nalazi u fenofazi  prema  skali BBCH 69-71 (kraj cvetanja: sve latice  otpale - plodovi dostigli dimenzije do 10 mm).  Feromonske klopke za praćenje jabukovog smotavca (Carpocapsa pomonella) postavljene su na lokalitetu Poljoprivredne škole. Prvi ulov ove štetočine registrovan je 23.04.2014. (1 imago), a 25.04.2014. takodje   je registroavan ulov 1 imaga  smotavca. Blaga zima i toplo rano proleće uticala je na ranije izletanje nekih od najvažnijih štetočina voćnih zasada, pa i jabukovog smotavca.

    

Preporuka je da se redovno vrši  zdravstveni pregled  dugogodišnjih zasada jabuke.  Za sada se ne preporučuje primena insekticida za suzbijanje smotavca jabuke,  a hemijske mere zaštite biće blagovremeno preporučene.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information