Šljivin smotavac (Grapholita funebrana)

Na području delovanja PSSS Leskovac šljiva se nalazi u fenofazi  prema skali BBCH 72-73.   Prvi ulov šljivinog smotavac (Grapholita funebrana) na feromonskoj klopci koja je postavljena na lokalitetu Poljoprivredna škola (Leskovac) registrovan je 14.04.2014. (6 imaga). Poslednjih dana  (od 22.04.2014.) registruje se povećan  broj imaga  na feromonskoj klopci,  uprkos  nepovoljnim vremenskim prilikama  (česte i obilna padavine). 

   

Ženke odlažu jaja na plodovima koji su u to vreme od veličine koštice trešnje pa do ploda koji je oko polovine krajnje veličine (faza 75 po BBCH skali). RC Leskovac nastavlja sa praćenjem ulovljenih imaga, prati period polaganja jaja i piljenja larvi kako bi se dala pravovremena preporuka za suzbijanje smotavca na šljivi (položenih jaja i sveže ispiljenih larvi).

Preporuka :Za sada  se ne preporučuje insekticidni tretman. Posebnu pažnju kod šljive u ovom periodu treba obratiti na zaštitu od parazita prouzrokovača šupljikavosti lista (Clasterosporium carophilum) i mrke pegavosti lista (Blumeriela jaapii) i pri tome koristiti samo registrovane preparate  u cilju suzbijanja ovih parazita.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information