Prvi ulov moljca krompira (Phthorimae operculella)

Na području delovanja PSSS  Leskovac  na lokalitetu Navalin (ekonomija, površina  5 ha) 10.04.2014.postavljenja je feromonska klopka   za praćenje moljca krompira (Phthorimae operculella).

Krompir se nalazi u različitim fenološkim fazama u zavisnosti od vremena sadnje  i  tipa zemljišta (fenofaza sorte Bela Rosa prema skali BBCH 29). Prvi ulov imaga moljca krompira registrovan je 28.04.2014. u usevu krompira sorte Bela Rosa koja je posadjena 20.03.2014.

               

Za sada se ne preporučuje tretiranje, nastavlja se sa svakodnevnim praćenjem ove štetočine  kako bi se odredili termini za suzbijanje  ove izuzetno štetne vrste na merkantilnom krompiru na ovom području.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information