Plesnivost lista paradajza-Fulvia fulva

Prve promene na pardajzu usled napada ovog patogena uočavaju se na starijem, donjem lišću. Na licu lista se formiraju svetlozelene ili žute zone nejasnih ivica.U okviru pega sa naličja lista usled sporulacije razvija se gusta, somotasta, sivomrka prevlaka. Zaraženi listivi se uvijaju, venu i opadaju. Bolest se sa donjeg širi na gornje, mlađe lišće. Pojava simptoma na stablu i plodu je retka.

           

Ovaj patogen se u našim uslovima najčešće  javlja u zaštićenom prostoru i odgovara mu visoka vlažnost vazduha. Gljiva se održava u zemljištu kao saprofit , u biljnjim ostacima ili semenu zaraženih biljaka. Zato je važna primena plodoreda, uklanjanje biljnih ostataka, dezinfekcija semena, dezinfekcija zemljišta, provetravanje objekata. Treba gajiti otporne sorte i izbegavati gustu sadnju, a zalivanje obavljati u jutarnjm satima. Pri upotrebi hemijskih preparata voditi računa o njihovoj karenci, a u tu svhu mogu se upotrebiti preparati na bazi hlortalonila, metalaksila i hlortalonila, mankozeba, piraklostrobina i boksalida.

Savetodavac za zaštitu bilja

dipl. ing. Bojana Karapandžić

Additional information