Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka - Erwinia amylovora

Na području delovanja PSSS Leskovac obilaskom dugogodišnjih zasada pod kruškom i dunjom registrovana je pojava sušenja vrhova grana i grančica, kao posledica destruktivne aktivnosti fitopatogene bakterije Erwinia amylovora. 

Ovakve simptome mogu prouzrokovati, osim bakterije Erwinia amylovora i bakterija Pseudomonas syringae pv. syringae, zatim gljive {Nectria galligena, Nectria cinnabarina, Monilia spp., Phytophthora cactorum i dr.), zatim neke vrste insekata: kruškina buva (Psylla sp.), lisne vaši {Aphidae sp.), glodari (Microtus arvalis, Arvicola terrestris), srndaći, zečevi i dr. Od faktora abiotske prirode simptomi nalik bakterioznoj plamenjači mogu biti prouzrokovani mrazom, sušom, žegom i dr.

Vremenski uslovi tokom vegetacije utiču na pojavu bakterije E.amylovora. Temperatura od 25oC i relativna vlažnost vazduha od oko 70 %  najpogodniji su za razvoj bolesti, kada za samo nekoliko dana  voćka može biti potpuno uništena.

Ako tokom faze cvetanja imamo minimalnu temperaturu  od 18,3 oC i veliku relativnu vlažnost vazduha može doći do pojave infekcije bakterijom E.amylovora. Optimalna temperatura za razviće bolesti je  od 21 oC do 27 oC, a maksimalna  od 32 oC do 35 oC.

Nekada se dešava da do infekcije biljaka dodje i kada je temperatura  niža od 18,3 oC  (13 oC).

Bakterija Erwinia amylovora se nekada vrlo teško može identifikovati samo na osnovu simptoma, jer promene koje izaziva E.amylovora, vrlo često mogu prouzrokovati i neki drugi faktori biotske i abitske prirode.

U uslovima priručne laboratorije, uz primenu improvizovanih metoda i postupaka dokazali smo prisustvo bakterije E.amylovora u inficiranim delovima dunje. Korišćenjem čestica obolelog tkiva koje je zaronjeno u plodić šljive, koji je potom stavljen u vlažnu sredinu, za vrlo kratko vreme, za 48 sati došloje do nekroze veštački zaraženih plodića i pojave kapljica bakterijskog eksudata, što je simptomatološki znak prisustva E.amylovora. 

Suzbijanje E.amylovora:

Agrotehničke mere  zaštite

- Ukoliko je zemljište u voćnjaku zabareno poželjno je vršiti odvodnjavanje.Treba izbegavati zemljišta lošeg mehaničkog sastava, slabo ocedna, suviše bazna ili suviše kisela zemljišta. 

- Ukoliko se u blazini nalaze biljke spontane flore – divlja kruška i glog poželjno ih je ukloniti. 

- Zemljište mora biti pH vrednosti od 5,5 do 6,5. Ne preporučuje se gajenje grahorice, lucerke i drugih biljaka koje zemljište obogaćuju azotom koji utiče na povećanu bujnost biljaka i intenzivniji porast mladara. Fosforna i kalijumova djubriva nemaju nikakvog uticaja na jaču pojavu i razvoj bakterije E.amylovora.   

- Ne vršiti prekomerno navodnjavanje voćaka. Ako se vrši zalivanje ovu meru obavljati natapanjem ili zalivanjem u brazde, ne nikako orošavanjem, kako se ne bi povećavala relativna vlažnost vazduha. 

- Ne koristiti pčele za oprašivanje, jer su one istovremeno i vektori bakterije. Izbegavati kasnu obradu zemljišta koja podstiče razvoj novih zeljastih mladara koji su osetljivi prema bakterioznoj plamenjači. Vodopije i izdanke tokom vegetacije treba obavezno uklanjati.

Mehaničke mere zaštite

-Tanje grane treba rezati na 30 cm ispod obolelog tkiva, a deblje grane treba uklanjati na 50 cm ispod zaraženog tkiva. Obolele, orezane biljne delove treba izneti iz voćnjaka i obavezno spaliti.  

-Kada se mehaničke mere zaštite obavljaju tokom zimskih meseci dezinfekciju pribora za rezidbu voćaka proizvodjači ne moraju  vršiti, ali ako se obavlja letnja rezidba voćaka onda je obavezna mera dezinfekcija pribora za rad, makaza i testera, kojima se odstranjuju oboleli biljni delovi. Za dezinfekciju pribora za rad najčešće se koristi 70 % etil alkohol ili 10 % natrijum hipohlorit.

-Nakon obavljenih mehaničkih mera povredjena mesta treba dezinfikovati 70 % etil alkoholom, a zatim premazati kalemarskim voskom.

-Rak-rane treba odstraniti sasecanjem ili ljušćenjem, zahvatajući pritom zdravo tkivo. Tako povredjena mesta takodje treba dezinfikovati 70 % etil alkoholom  ili 10 % natrijum hipohloritom i premazati voskom.

-Ukoliko je infekcija stabala izuzetno jaka, gde su stabla  u potpunosti suva i nekrotična, preporuka je da se izvrši eradikacija (krčenje) takvih stabala, odnosno celog zasada i obavezno spaljivanje iskrčenih voćaka.

Hemijske mere zaštite

-Tokom vegetacije bakarni preparati se mogu primeniti u nižim koncentracijama,, ali u uslovima vlažnog vremena mogu prouzrokovati fitotoksičnost na  lišću i plodovima. Primena antibiotika u našoj zemlji  nije dozvoljena.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information