Lisna pegavost jagode – Mycophaerella fragariae

Na području delovanja PSSS Leskovac obilazeći  zasade pod jagodom registrovana je pojava  tamnoljubičastih  pega, okruglog do nepravilnog oblika, koje se postepeno povećavaju i prelaze u svetlo-mrku ili beličastu boju sa crvenoljubičastim obodom. Uzročnik ovim promenama jeste patogen Mycophaerella fragariae  za čiju pojavu i razvoj  je pogodovalo vlažno, kišovito vreme praćeno nižim temperaturama. 

                                 

                                         

Kako se jagoda nalazi u fazi  početka sazrevanja, gde su pojedinačni plodovi bele boje (fenofaza prema skali BBCH 81), ne preporučujemo primenu  hemijskih sredstava zbog ostataka pesticida. Jedine mere koje u ovom periodu preporučujemo jeste mehaničko uklanjanje obolelih  listova i iznošenje iz jagodnjaka kako bi se smanjio potencijal patogena.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information