Pojava Amphipyra pyramidea u dugogodišnjim zasadima višnje

 Na području delovanja PSSS Leskovac  vizuelnim pregledom  dugogodišnjih  zasada višnje sorte oblačinska (fenofaza  prema skali BBCH  73) registrovana  je  pojava  Amphipyra pyramidea.  Štetočina  prezimi kao  jaje tokom maja i juna,   razvija se  na  hrastu, lipi, glogu, kao i na Prunus vrstama.  Leptiri se pojavljuju od juna do  oktobra meseca.

S obzirom  na to da je registrovana sporadična pojava ove štetočine ne preporučuje se njeno suzbijanje primenom insekticida,  jer,  za sada, ne pričinjava ekonomske štete.

    

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information