Lisna grinja vinove loze – Eryophies vitis

Na području delovanja PSSS Leskovac vizuelnim pregledom zasada vinove loze (fenofaza prema skali BBCH 16-19 – šest  do devet i više listova razvijeno) registrovana je pojava grinja (Eryophies vitis). Na naličju lista grinje sišu sokove  formirajući pri tom gale, plikove. Na licu lista zapažaju se bradavičasti izraštaji tamno-zelene boje, a na naličju lista u okviru ovih bradavica formira se belačasta prevlaka.Na jednom listu može biti vrlo veliki broj bradavica, zbog čega dolazi do sušenja  lišća.

Prezimljava imago u ljuspicama pupoljaka vinove loze. Imago je crvolikog oblika dužine 0,25 mm. Aktivnost štetočine kreće sa porastom temperature od 15 °C. Štetočina ima tri generacije godišnje. Prva se razvija sredinom aprila do kraja druge dekade juna, druga generacija od druge polovine juna do prve polovine avgusta, a treća od početka avgusta do kraja septembra. 

   

Preporuka proizvodjačima Ukoliko je intenzitet napada ovih grinja manji, i pojava  oštećenih listova slabija preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i spaljivanje. Od insekticida-akaricida mogu se primeniti: 

- a.m. spirodiklofen: preparat ELISA – u koncentraciji 0,06 %

- a.m.buprofezin: preparat ENVIDOR  - u količini 0,6 l/ha

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information