Zaštita višnje u periodu od 10.05.2014

Na području PSSS Leskovac višnja se nalazi u fenofazi prema skali BBCH 73 (porast plodova), a ovo je upravo fazakadavišnju treba tretirati preparatima ucilju suzbijanja parazita prouzrokovača mrkepegavosti lista  (Blumeriella jaapii), koji svake godine pričinjava velike ekonomske štete na području PSSS Leskovac, jer se  ne obavi pravovremena hemijska zaštita  adekvatnim preparatima.  

Prve pege crveno-ljubičaste purpurne boje javljaju se krajem maja ili početkom juna meseca. U početku su pege sitne, neprimetne, kasnije postanu tamnije. Pege se brzo šire, zahvataju veću površinu, a u slučaju da je vreme kišovito, na pegama se javlja beličasta prevlaka sporonosnih organa gljive, posle čega nastupa defolijacija. Inficirani listovi požute, pri čemu nekad žuti ceo list, a nekada samo polovina lista, pri čemu je druga polovina zelena. Takvo lišće  po pravilu opada. Često se dešava da nakon defolijacije nastupi retrovegetacija, kada tokom jeseni stabla ponovo olistaju, pa čak i procvetaju, što još više iznuruje voćku. Takva stabla tokom zime teže podnose niske temperature i lakše dolazi do izmrzavanja. 

 Za suzbijanje B. jaapii  u ovom periodu preporučujemo primenu nekog od fungicida:

•Lentos  400 (a. m. prohloraz)  0,05 % ,

•Delan 700 WG ( a.m. ditianon) , 0,075 %, 

•Agrodin 65 WP  ( a.m. dodin) - 0,1 %,

•Mankogal 80 (a.m. mankozeb) - 0,2-0,25 %

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information