Šljivina osa (Hoplocampa sp.)

Na području delovanja PSSS Leskovac vizuelnim pregledom zasada šljive sorte Stenlej i Čačanska rana, registrovana je pojava oštećenih plodova od šljivine ose (Hoplocampa sp.). U plodićima (fenofaza šljive prema BBCH skali73). 

Oštećeni plodovi se vrlo lako prepoznaju po crnim tačkicama.Pojava osica se registruje po rezu i podignutoj pokožici gde se obrazuje zadebljnje ispod koga je smešteno jaje. Nakon piljenja larve promene četiri do pet plodova koji opadnu.Na nekim se iz rupice pojavi kapljica žute smole.

Kako se suzbijanje šljivine ose obavlja pre piljenja larvi (faza precvetavanja šljive) u ovom periodu treba nastaviti sa redovnom hemijskom zaštitom šljive, a  obrada zemljišta je bitna mera u smanjenju potencijala štetočine za narednu godinu, jer posle mesec dana hranjenja odrasle gusenice napuštaju napadnute plodove, učaure se i uvlače u zemlju (5-6cm duboko). U čaurama ostaju gusenice preko celog leta, jeseni i zime, pa se tek rano u proleće preobraze u lutke, iz kojih postaju krilate šljivine ose i imaju samo jednu generaciju godišnje.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information