Zaštita voćnjaka od grada

Na području delovanja PSSS Leskovac na lokalitetima opštine Medvedja  nestabilno vreme, praćeno obilnim padavinama dana 16.05.2014. bilo je propraćeno i pojavom grada. 

Nakon grada potrebno je odmah  lakše povredjene grančice skratiti, a teže povredjene sasvim odseći, obijene plodove pokupiti i izneti iz voćnjaka da ne bi trunuli u voćnjaku i predstavljali izvoz zaraza. Odmah nakon toga treba  izvrši tretiranje nekim od preparata na bazi bakra: BAKARNI KREČ, FUNGURAN-OH, BAKROCID, KUPRAGRIN,  BLAUVIT, BAKARNI OKSIHLORID, KOCIDE, NORDOX, BORDOVSKA ČORBA, CUPROXAT i  dr.Ove mere posebno preporučujemo u jabučastim voćnim vrstama (jabuka, kruška i dunja) gde je registrovana bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora).   

Nakon 24 sata od pojave grada  može se  primeniti  i  neki od  sledećih   fungicida: RONILAN, SIGNUM, SWITCH, DIONAL, TELDOR, MYTHOS, SUMILEX, FOLICUR   i dr. 

Svrha hemijske zaštite nakon grada jeste dezinfekcija nastalih povreda i rana od udara grada i sprečavanje mogućih infekcija od strane štetnih organizama. Ako su preseci rana veći  poželjno ih je zatvoriti kalemarskim voskom.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information