Plamenjača krompira (Phytophthora infestans)

Obilazeći parcele pod merkantilnim krompirom na području PSSS Leskovac (fenofaza prema skali BBCH 51 – početak cvetanja)  registruje se pojava plamenjače krompira (Phytophthora infestans) u različitom intenzitetu u zavisnosti od sorte.  Na ranoj  sorti krompira  (sorta Rivijera)  registrovana je jača pojava plamenjače, slabija pojava simptoma je na sorti Karera, Bela rosa i Kondor. 

Na području Leskovca počela je vadnja merkantilnog krompira radi izvoza za Rusku federaciju.

Svi proizvodjači koji su do sada koristili kontaktnepreparate u uslovima kada  su bile obilne svakodnevne padavine imaju pojavu plamenjače na krompiru. Zapaženo je da je najbolje rezultate u suzbijanju plamenjače, od sistemičnih preparata,  pokazao preparat Ridomil Gold MZ 68-WG u odnosu na ostale sistemike.

U cilju sprečavanje zaraze i daljeg širenja patogena preporučuje se primena nekogod fungicida:

•Ridomil Gold MZ 68-WG  (a.m. mankozeb+metalaksil ), u količini  2,5 kg/ha,

•Acrobat MZ-WG (a.m. mankozeb+dimetomorf),u količini  2-2,5 kg/ha,

•Vokal (a.m. mankozeb+cimoksanil),u količini  2-3 kg/ha,

•Equation Pro-WG ( a.m. cimoksanil+famoksadon),u količini  0,4 kg/ha,

•Consento (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fenamidon), u količini  1,8 – 2 l/ha, 

•Infinito (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fluopikolid),u količini  1,2 – 1,6 l/ha,

•Curzate M-WG ( a.m. cimoksanil+mankozeb),u količini  2,5-3 kg/ha.

 

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information