Pepeljasta vaš kruške (Dysaphis pyri)

Na području delovanja PSSS Leskovac u zasadima kruške (fenofaza prema skli BBCH 73) na lokalitetima Vučje, Slavujevce i Veliko Trnjane  registrovana je pojava  pepeljaste vaši kruške (Dysaphis pyri). Sisanjem  sokova ove vaši oštećuju prvenstveno vršno lišće. Obolelo lišće požuti i kovrdža se. Dolazi do obilnog  lučenja medne rose  i  prekrivanjanja  lišća gljivičnim oboljenjima što naglo zaustavlja rast.

 

Suzbijanje vaši je potrebno obaviti kako bi se sprečilo prenošenje virusa. Preporuka u ovom periodu jeste hemijska zaštita primenom odgovarajućih insekticida, a ako je pojava vaši sporadična preporučujemo mehaničko uklanjanje oštećenih listova.

Kako je primarni domaćin  kruška, a sekundarni vrste iz roda Galium, preporuka je njihovo suzbijanje tokom vegetacije.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information