Zaštita vinove loze

Vremenske prilike koje su vladale u zadnje vreme - obilne padavine i umerena temperatura pogodovale su razvoju pojave  plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) na području  Leskovca i okoline  (fenofaza vinove loze  prema skali BBCH 53-55.(cvast jasno vidljiva, nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni).  S obzirom na to da vinova loza ulazi u fazu cvetanja koja je vrloosetljiva faza, a uslovipostoje za pojavu bolesti, preporučujemo da pre otvaranja cvetova proizvodjači obavezno izvrše tretiranje  vinove loze i to:

-preparatima za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola):

•Ridomil Gold MZ 68-WG (a.m.mankozeb+metalaksil-M), u količini  2,5 kg/ha,

•Acrobat (a.m mankozeb +dimetomorf), u količini 2,5 kg /ha,

•Mikal flash (a.m fosetil aluminijum), u koncentraciji 0,3-0,4%,

•Forum Star (a.m folpet+dimetomorf), u količini  1,75-2 kg/ha,

•Profiler (a.m fosetil –aluminijum + fluopikolid), u količini  2,25-3 kg/ha,

•Verita (a.m fosetil-aluminijum + fenamidon), u koncentraciji  0,25-0,3%,

-uz dodatak  preparata za suzbijanje  pepelnice (Uncinula necator):

•Topas (a.m.penkonazol) , u koncentraciji 0,025%,

•Systhane 10 E (a.m.miklobutanil) , u koncentraciji 0,015%,

•Stroby (a.m. kreksoknil metil), u koncentraciji 0,02%.

•Vivando (a.m.metrafenon), u količini  0,2l/ha ,

•Crystal 250 SC (a.m.kvinoksifena), u količini  0,2l/ha,

•Postalon(a.m.kvinoksifena+mikrobutanil), u količini  1,25 l/ha.

 

Poslednjih  godina na vinovoj lozi na području PSSS Leskovac sve veći problem predstavlja pojava  crne pegavosti (Phomopsis viticola). U cilju suzbijanja ovog patogena preporučujemo preparate :

•Mikal flash (a.m fosetil aluminijum), u koncentraciji 0,3-0,4%,

•Mikal 75-WP ((a.m fosetil aluminijum), u koncentraciji 0,3-0,4%,

•Mankogal-80 (a.m. mankozeb), u koncentraciji 0,2-0,25 %,

Preporučujemo da se pred početak obavezno izvši tretiranje vinove loze, jet  tokom faze perioda cvetanja  ne treba vršti tretiranje kako se ne bi remetila oplodnja i oprašivanje i došlo do pojave rehuljavih grozdova. 

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information