Obavezna zaštita vinograda

Za dane vikenda PSSS Leskovac je objavio kompletno tretiranje vinove loze  koja se nalazi u fazi početka cvetanja, u cilju suzbijanja parazita prouzrokovača plamenjače i pepelnice. 

Ovom prilikom,  još jednom,  upozoravamo proizvodjače na obavezan tretman vinove loze, jer su uslovi za pojavu i dalje širenje plamenjače vinove loze izuzetno povoljni, a na terenu se registruju simptomi ove bolesti. 

Preporuka je primena sistemičnih preparata  (vidi preporuku od 24.05.2014.)

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information