Krečenje stabala u voćnjaku

Krečenje stabala obavezno se radi u jesen , pošto nam je cilj da ublažimo temperaturne oscilacije između dana i noći u deblu . Kada voćne vrste brzo reagiraju na promene temperature tokom zime , preporučuje se krečenje debla i dela ramenih grana . Krečenje se po pravilu izvodi u kasnu jesen a pre mrazeva , da se voćka zaštiti od pucanja kore usled velikih hladnoća i oscilacija temperatura , a može i sada u ovom periodu i temperature trebaju biti bar od 6-8 0C .

Kreče se stabla i donji deo ramenih - osnovnih grana , jer su ovi delovi najosjetljiviji na pucanje kore . Kreč odbija sunčevu svetlost , voćka se sporije zagreva i kasnije joj kreću sokovi u kori i tako izbegava pozne prolećne mrazeve . Kreč još dobro skida mahovihu sa stabla ako je ima , u zapuštenim voćnjacima se ide više godina za redom .

 Sastojke je potrebno dobro izmešati i dodati toliko vode da se dobije žitka smesa koja se nanosi četkom . Pre premazivanja dobro je da smesa odstoji 24 sata kako bi bolje prianjala na koru . Sastavlja se tako što se pomeša 5 kg negašenog kreča , 2.5 kg kuhinjske soli i 1.25 kg sumpora u prahu . Sumpor uništava štetne gljive na kori i odbija štetočine . So daje llepljivost smesi .  

Ova mera najviše efekata daje kod koštičavog voća ( pre svega kajsije , šljive i višnje ) . Krečenje usled usporavanja kretanja sokova u voćkama odlaže i početak vegetacije , što može pomoći u izbegavanju ranih prolećnih mrazeva . Stabla voćaka premazati od zemlje pa sve do prvih ramenih grana .

Savetodavac za zaštitu bilja

Mirjana Petrović, dipl. ing. polj.

Additional information