Zaštita paradajza od Fulvia fulva

Na području PSSS Leskovac obilaskom  plastenika  gde se obavlja gajenje paradajza, u uslovima vlažnog vremena, koje je praćeno nižim temperaturama i visokom relativnom vlažnošću vazduha, osim plamenjače (Phytophthora infestans)  i sive truleži  (Alternaria solani) registruje se i pojava patogena Fulvia fulva prouzrokovača  plesnivosti  lista paradajza (lokaliteti Navalin, Bogojevce, Stajkovce, Donja i Gornja Lokošnica, Donje Stopanje).  Na licu lista javljaju se pege svetlije nijanse, a sa naličja lista u okviru tih pega zapaža se  sivo maslinasta somotasta  micelijska prevlčaka. Kada je veći broj takvih pega na  listu  pege se spajaju i dolazi do prevremenog opadanja lišća. 

Preporuka proizvodjačima jeste primena nekog od fungicida:

•Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin), u količini 7 g /aru 

•Ortiva opti 480 SC (a.m. hlorotalonil +azoksistrobin), u količini 20-25 ml/aru 

Na površinama gde je registrovana pojava patogena Fulvia fulva, a u toku je berba paradajza ne preporučuje se tretiranje zbog karence.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information