Rdja kruške – Gymnosporangium sabinae

Na području PSSS Leskovac u dugogodišnjim zasadima kruške  sorte Abata fetel i Viljamova  (fenofaza prema skali BBCH 74 ),  na  lokalitetima  Veliko Trnjane i  Slavujevce, registrovana je pojava rdje kruške (Gymnosporangium sabinae).

Na licu lista registruju se intenzivno žuto-narandjaste do crvenkaste pege okruglog ili ovalnog oblika oivičene hlorotičnom zonom  prečnika 1 - 1,5 mm. Unutar pega nalaze se spermagoniji koji stvaraju spermacije koje izgledaju kao crne tačkice. Oboleli listovi delimično nekrotiraju, a jako zaraženi opadaju.

Preporuka proizvodjačima jeste  uklanjanje Juniperus vrsta  koje predstavljaju domaćine ovom patogenu na kojima on prezimljava (izolacioni pojas  sa Juniperus vrstama najmanje 500 m).

Od fungicida  preporučujemo preparate na bazi  a.m. mankozeb  (MANKOGAL-80, PREVENT 80-WP, CAIMAN, u koncentraciji  0,2-0,25 %)  koji se, inače, koriste za suzbijanje krastavosti plodova kruške.

Izmedju sorata krušaka postoji razlika u osetljivosti na ovu bolest. Medjutim, kod sorata kod kojih  kasnije otpočinje vegetacija radi se samo o prividnoj otpornosti jer izbegavaju zarazu na listovima.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information