Veliki kupusar - Pieris brassicae

Na području PSSS Leskovac  u usevu kupusa (fenofaza prema skali BBCH  19) na lokalitetima  Badince, Guberevac, Nomanica registrovana je pojava jajnih legla, jaja i larvi  velikog kupusara (Pieris brassicae). Istovremeno se registruje i  šteta  na lišću nastala ishranom larvi.

Intezitet napada i ocena štetnosti vrši se dijagonalnim pregledom  100 biljaka (5×20)  u  polju u periodu piljenja i prisustva gusenica kada su veličine 10 mm. 

Signalizacija za primenu insekticida može biti bazirana na broju gusenica po biljci i tada se suzbijanje štetočine vrši kada se ustanovi, jedna mladja gusenica po biljci, posebno, ako se uz gusenicu zapažaju i jajna legla. 

Signalizacija za primenu insekticida može biti i po drugom osnovu po procentu zaraženih biljaka i razvojnom stadijumu biljaka:

- kotiledoni: 20% zaraženih biljaka

- pre formiranja glavice : 30% zaraženih biljaka

-popunjavanje glavice :5% zaraženih biljaka

Suzbijanje gusenica mora biti u periodu kada su male u porastu i pre nego što se ubuše u glave kupusa.

Od insekticida preporučujemo primenu preparata ALVERDE (a.m. metafumizon), u  količini 0,2-0,25 l/ha).

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information