Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Na području delovanja PSSS Leskovac obilaskom zasada šljive (fenofaza prema skali BBCH 75) na lokalitetima  Donja Jajina, Kukulovce i Strojkovce registrovana je pojava plamenjače šljive (Polystigma rubrum).

Na lišću su pege žućkaste, a sa starenjem postaju narandžaste do zatvoreno crvene nijanse. Kada je infekcija jaka pege se mogu spajati tako da dolazi do prevremenog opadanja lišća. U tom slučaju plodovi ostaju sitni  i vrlo često otpadaju.

Preparati registrovani za suzbijanje parazita prouzrokovača šupljikavosti lišća (Clasterosporium carpophilum)    deluju i na parazita prouzrokovača plamenjače šljive (Polystigma rubrum).

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information