Bela leptirasta vaš kupusa -Aleyurodes proletella

Na području delovanja PSSS Leskovac   usevu kupusa (u zavisnosti od vremena sadnje  fenofaza  razvoja:  razvoj lista glavnog stabla - početak razvoja vegetacionog dela biljke)  na lokalitetu Badince, Navalin i Bogojevce, registrovana je pojava bele leptiraste vaši  (Aleyurodes proletella). Na naličju lista  registruje se  pojava odraslih formi  leptiraste vaši i larvenih stadijuma.   Insekticidni tretman  u cilju suzbijanja ove štetočine  izvodi se kada se utvrdi jedan insekt na 100 biljaka.

 

Za suzbijanje  bele leptiraste vaši  preporučuje se  preparat Chees 50-WG (a.m. pimetrozin), u količini  0,4 kg/ha uz dodatak okvašivača.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information