Siva pegavost lišća kruške Mycosphaerella pyri

Na području delovanja PSSS Leskovac u dugogodišnjim zasadima kruške (fenofaza razvoja ploda - plod prelazi 40mm veličinu)  na lokalitetima Vučje, Kukulovce, Slavujevce i Veliko Trnjane registrovani su simptomisive pegavosti lišća kruškeMycosphaerella pyri.Ovaj patogen je  utvrdjen u jačem intenzitetu u onim zasadima gde zaštita protiv Venturia pirina nije vršena na adekvatan način.

 

Ukoliko je infekcija lisne mase jača, kako ne bi došlo do prevremenog opadanja lišća  preporuka je primena preparata na bazi kaptana ili mankozeba:

•a.m. mankozeb - Dithane DG NeoTec,  Dithane M-45, Mankogal 80 – u koncentraciji 0,25-0,3%, karcenca 21 dan,

•a.m. kaptan – Captan 50-WP, Merpan 48 SC, Capi, Merpan 50-WP  - u koncentraciji 0,2-0,3 %, karenca 21 dan

Prilikom primene fungicida voditi računa o izboru preparata zbog karence kod letnjih sorti kruške.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information