Zaštita vinove loze - 28.06.2014

Na području PSSS Leskovac vinova loza, u zavisnosti od sorte i lokacije, nalazi u fazama od precvetavanja do faze nalivanja bobica (BBCH 69-73). S obzirom da su vremenske prilike izuzetno povoljne za pojavu biljnih bolesti na vinovoj lozi (plamenjača se registruje na lišću i  mladim tek formirannim bobicama, koje su u ovom periodu vrlo osetljive), preporučujemo  obavezno tretiranje vinograda kombinacijom preparata za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) ,pepelnice (Uncinula necator) i sive truleži (Botrytis cinereae).

 

S obzirom na to da je vreme nestabilno praćeno učestalim padavinama preporuka je primena sistemičnih preparata:

-preparati za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola):

• Ridomil Gold MZ 68-WG (a.m.mankozeb+metalaksil-M), u količini 2,5 kg/ha, 

• Acrobat (a.m mankozeb +dimetomorf), u količini 2,5 kg /ha,

• Mikal flash (a.m fosetil aluminijum), u koncentraciji 0,3-0,4%,

- preparati za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator):

• Topas (a.m.penkonazol), u koncentraciji 0,025%,

• Systhane 10 E (a.m.miklobutanil), u koncentraciji 0,015%,

• Stroby (a.m. kreksoknil metil), u koncentraciji 0,02%. 

 

- preparati za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinereae):

•Teldor 500 SC  (a.m. fenheksamid), u koncentraciji  0,1%,

•Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil), u količini  0,8 kg/ha,

•Pehar (a.m. pirimetanil), u količini  2 l/ha, 

•Cantus (a.m. boskalid) u količini 1 l/ha,

•Dional 500 SC (a.m. iprodion ), u koncentraciji  0,1%.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information